ขายเอกสารทะเบียนรถ VW ตู้หน้าวีรุ่นเก่าๆ เช่นบานดอร์ทุกรุ่น หรือ 23 หน้าต่างปีเก่าๆทุกรุ่น พร้อมโอนจดทะเบียนให้ใหม่ 450,000 บาท สอบถามได้ครับ 081-9516783