อยากได้ข้างซ้ายข้างเดียวก้อได้ หรือคู่ได้ก้อยิ่งดีครับ