-ภาษีเต็ม
-ไม่ดมแก็ช
-แอร์ครบ
-กระจกไฟฟ้าคู้หน้า
-เครื่อง1200cc เดิมๆฟิตๆราคา39000-
...085-5343732

Name:  12674827_957964507574608_798548946_o.jpg
Views: 444
Size:  66.0 KB
Name:  12696375_957964510907941_761968760_o.jpg
Views: 444
Size:  61.2 KB
Name:  12675128_957976007573458_261140485_o.jpg
Views: 443
Size:  48.0 KB
Name:  12696341_957976044240121_1250171019_o.jpg
Views: 448
Size:  60.7 KB
Name:  12675128_957976007573458_261140485_o.jpg
Views: 443
Size:  48.0 KB