อะไหล่แพงมากเลยเหรอมันมีข้อดีอะไรบ้างอยากรู้เพราะก ำลังสนใจ