อาการอย่างนี้ครับ พี่ๆ

เครื่องจอดไว้ สตาร์ดทีเดียวติด พอขี่ไปไกลๆ ดับเครื่องแล้วจะสตาร์ใหม่(แบบทันที) เครื่องไม่ติด ปัญหาเกิดจากอะไรครับ