หรือมิโอก็ได้หรือสีของสายไฟที่เข้ากล่องก็ได้ครับว ่าสีใหนคืออะไร