สนใจvespa 1964 อยากขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำวิธีการดูรถแท้มให้หน ่อย ครับ อย่างน้อยจะได้ไม่ถูกหลอกครับ