เป็นเหล็ก ขนาด 4 รู 114 มม. ออก 4 รู 114 มม. หนา 40 มม. ยังไม่เคยใชังาน มี 2 อัน ขาย 700 บาท/คู่
สนใจ โทร ถามได้ 086-615 86 84 ธีรศักดิ์-รังสิต
line ID = หมายเลขโทรศัพท์