หา Gs mk1-2 คับหรือ ตระกูลฝ้าเว้าคับ ทบ โอนคับ 0841159779 FB:cockatoo tua