ต้องการซื้อเครื่อง px 200 หรือ px150 เอาสภาพพร้อมใช้งาน
เสนอมาครับ
Id line : chaiyaboonv
0812966829