สปริ้น เกียร์หลุดตอน 3 ไป 4 ถ้าลากชักระยะ 10เมตร อาการคือเกียร์จะกระตุก แต่แช่ 4 ยาวไม่มีปัญหา(หรือว่าเป็นที่กระปุกเกียร์)