ขายตระแกรง Yamaha rs กังฟู
ใหม่เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้งาน
ของ rs ตรงรุ่น