ขายของ Gift ต่างๆ เพื่อสะสมหรือให้คนที่รักคนที่ชอบในโอกาสต่างๆ
สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่
http://www.facebook.com/shopminimoe

กด like กด share ได้น่ะเจ้า