เล่มทะเบียนเล่มเขียวcd125eทะเบียนขาดต่อปี57พร้อมสำ นำบัตรเจ้าของ มีเลขขูดโครงให้สองแผ่น บัตรหมดอายุปี65ครับ. 6,500รวมส่ง085-2559056