ไม่ทราบเลยครับว่าสภาพเป็นยังไงไปเจอที่บ้านคุณพ่อที ่เสียไปแล้วครับ
ราคาก็คงซัก 30,000 ครับ เพราะไม่กล้าเสียบปลั้กครับ