สอบถามท่านผู้รู้ครับ คอยซ์สตาร์ทขาดบ่อย อาจเป้นไปได้ไมว่าเกิดจากจานไฟเป็นรอย