สวัสดีคับผมใช้sr400ปี2017คับ. ผมไปตั้งวาล์วที่ร้านมาครับ. หลังตั้งเสร็จก็ไม่มีเสียงของวาล์วดังคับ. แต่ว่ากลายมาเป็นรอบเครื่องมันไม่นิ่ง. ก่อนตั้งอยู่ที่1200. หลังจากที่คั่งวาล์วรอบตกไปเหลือประมาน500-1000แล้วรอบก็ไม่นิ่งด้วยคับ. ผมควรทำอย่างไรดีคับ.