เล่มทะเบียนรถตู้บรรทุกปี 1971 เอกสารพร้อมโอน ภาษีไม่ขายต่อ ราคา 75000 บาท
สิ่งที่จะได้รับ
1.เล่มทะเบียนสีฟ้า พร้อมภาษีไม่ขาดต่อ
2.ชุดโอน
3.เลขตัวถัง
4.ป้ายทะเบียน

สนใจทิ้งเบอร์ไว้จะติดต่อกลับครับ