ขายครับ Dragstar1100Classic ปี 2003
เอกสาร - อินวอย สรรพสามิต แท้ ฉบับจริง
รถเดิมสภาพพร้อมใช้ครับ ราคา 119,000-
สนใจ 0933279939 แบงค์ รถอยู่ ชัยภูมิ