ต้องการสายคันเร่งใส่คาบูลอย ครับ ใครเหลือใช้ หรือเลิกเล่น เสนอมาได้ครับ line : ketpx