อยากทราบว่าถ้าใส่ขอบ21กับดุมดรั้มเดิมsr สามารถได้ซี่ลวดเดิมได้ป่าวครับ