ตั้งรับโครง cb175 เต็มคัน ไม่เน้นเครื่องและเอกสาร ครับ ต้องการเอาไปวางเครื่องใหม่ ใครมีลงรูป ราคา ไว้ได้เลย