ขายโคลงเข็นบริสโตน No-Bookของตามรูปครับ ราคา 5500 บาท
รถอยู่ ชุมแาง นครสวรรค โทร 086-3461396