สืบเนื่องผมได้ซื้อรถจากจังหวัดเชียงรายมา เป็นสริ้น s 150 แล้ววันนี้ผมได้เข้ามาทำการโอนที่ขนส่งหนองหอย ตอนขั้นตอนตรวจรถ รถไม่ผ่าน เนื่องจากเมื่อจูดโครงแล้วขนส่งแจ้งว่า ใบโพธิ์อยู่หลัง VLB1M ซึ่งอาจเป็นรถที่สวมมา และเล่มขอรถผมจดทะเบียนเป็น 100cc อยากถามท่านผู้รู้ว่าผมควรทำอย่างไรดี และมีขั้นตอนแก้ไขยังไงบ้างครับ โปรดชี้แนะทีครับ