เบาะและท่อ สภาพดีไม่ผุ ใครมีลงรูป ราคา และเบอร์โทรด้วยนะครับ