สอบถามครับ ฝาถังน้ำมัน c70 มีแบบที่ใช้กุจแจล็อกไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ