บ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอันมีค่า เราควรเตรียมรับกับทุกสถานการณ์ หนึ่งทางเลือกในการสร้างความคุ้มครองให้กับบ้านก็คือ ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการทำประกันภัยจะมีอะไรบ้ าง มีคำแนะนำมาบอกกันดังนี้ค่ะ- การเลือกทุนประกันภัย

ที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ราคาบ้าน และราคาที่ดิน โดยสมมติว่า บ้าน ราคา 6 ล้านบาท แต่ที่ดินมีราคา 2 ล้านบาท หมายความว่า ราคาตัวบ้านแค่ 4 ล้านบาท เวลาทำประกันภัยบ้าน ไม่จำเป็นต้องเอาราคาที่ดินไปรวมด้วย ถึงบ้านจะเสียหาย แต่ที่ดินไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว จึงควรเลือกประกันภัยให้เหมาะกับราคาบ้านของเรา ควรเลือกทุนประกันที่เหมาะสมกับราคาบ้านมากที่สุด ไม่มากไม่น้อยเกินไปตัวอย่าง หากต้องการทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านของสินม ั่นคงประกันภัย ต้องพิจารณาทุนของบ้านที่อยู่อาศัยก่อน กรณีที่บ้านมีมูลค่า 2,000,000 บาท ต้องชำระเบี้ยประกัน 3,695 บาท

- เทคนิคการเคลมสินไหม

หากเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยเราสามารถแจ้งเคลมบริ ษัทประกันภัยได้ ด้วยวิธีการดังนี้อ่านต่อที่ https://smkinsurance.blogspot.com/20...N-bnwsxa2rLa0M

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านสินมั่นคง
คุ้มครองครอบคลุมทั้ง ที่อยู่อาศัย ชีวิต และทรัพย์สิน
คลิก https://www.smk.co.th/premotor.aspx
หรือ โทร.1596