ห่วงทั้งรถและสุขภาพ เลือกทำประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองสุขภาพ ซื้อ 1 ได้ถึง 2 คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ กรณีรถประกันชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก โดยมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ สำหรับคนไข้ใน (IPD) ราคาเริ่มต้นที่เพียง 6,900 บาทเท่านั้น ซึ่งได้วงเงินรวมกันในการรักษาพยาบาลสูงถึง 95,000 บาทโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. PA คุ้มครองกรณีเสียชีวิต, ทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (ยกเว้น จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ) วงเงิน 50,000 บาท

2. กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
2.1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน/ครั้ง) วงเงิน 1,000 บาท
2.2 ค่าห้อง ICU/วัน (สูงสุด 10 วัน/ครั้ง) วงเงิน 2,000 บาท
2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปในโรงพยาบาล/ครั้ง วงเงิน 10,000 บาท
2.4 ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่านตัด/ครั้ง) วงเงิน 20,000 บาท
2.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง) วงเงิน 500 บาทโดยรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์ ทั้งความเสียหายจากตัวรถยนต์และรถยนต์สูญหายไฟไหม้

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก ( TPBI ) สูงสุด 1,000,000 บาท/คน และ สูงสุด 10,000,000 บาทต่อครั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอก ( TPPD ) สูงสุด 1,000,000 บาท/คน

สามารถเช็คเบี้ยได้ที่ https://www.smk.co.th/premotor.aspx