ขาย FTR223 มีเล่มทะเบียน ต่อทะเบียนนอกได้
ใช้งานปกติ ท่อoverแท้ทั้งใบ 53,000 บาท
086-1122026 บาส