ประกันภัยรถยนต์ 2+ ตามใจ ชดเชยระหว่างซ่อม 500 บาทต่อวัน คุ้มครองสุขภาพ
ประกันภัยรถยนต์ 2+ที่เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ
สามารถเลือกความคุ้มครองการชนกับรถหายได้ตามใจ จะเพิ่มหรือลดทุนประกันได้ตามต้องการ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

โดยมีจุดที่น่าสนใจต่อไปนี้

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ถูกผิดรับเลย
รับประกันทุกยี่ห้อ (ยกเว้น ไม่รับประกันรถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท และรถนำเข้าบางยี่ห้อ) พร้อม ชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน 500 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อกรมธรรม์ต่อปีประกัน 2+ คุ้มครองสุขภาพ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ โดยมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ สำหรับคนไข้ใน (IPD) เบี้ยเริ่มต้น 7,750 บาท รักษาสุงสุด 33,500 บาท/วันลองเช็ครายละเอียดที่ https://www.smk.co.th/premotor.aspx