ปากกาหมึกซึมที่เก็บสะสมไว้ไม่ผ่านการใช้ มี parker 1 ด้าม SHEFFER 4 ด้าม หัวปากกาเป็นทอง 14 K 2 ด้าม ปลอก 12 kGF 1 ด้าม ปากกาไม่ผ่านการใช้งาน รวม 5 ด้าม ขายเหมา 5000 บาท (ไม่แยกขาย) โทร 0853588858Name:  1952.jpg
Views: 140
Size:  32.7 KBName:  1948.jpg
Views: 137
Size:  37.8 KBName:  1944.jpg
Views: 137
Size:  25.4 KBName:  1943.jpg
Views: 138
Size:  21.5 KBName:  1942.jpg
Views: 138
Size:  23.6 KB