รถมีอาการ กำครัช แล้ววืดครับ สายไม่ได้ขาด คาดว่าจะเป็นสปริงหรือตัวอื่นๆด้านในครัชครับ
ถ้าถอดครัชต้องยกเครื่องลงมั้ยครับ ขอวิธีการแกะจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ