เป็นของมือสองใช่เองนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ
โทรศัพท์ 0813367429 เอ๋ Line: 0813367429 เน้น Line เป็นหลักนะครับ