Name:  677815-PPUARS-605.jpg
Views: 18
Size:  32.1 KB

ทักษะในด้านการขับขี่รถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนย่อมมีไม่เหมือนหรือไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคุ้นชินในการใช้รถยนต์คันนั้น ๆ, สมรรถนะของผู้ขับขี่ขณะกำลังขับ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลายคนก็มีความเชื่อในเรื่องของทะเบียนร ถยนต์ว่าส่งผลต่อการขับขี่ บ่อยครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุก็มีคนที่เชื่อว่าอาจเกิ ดจากทะเบียนรถไม่ดี สีรถไม่ถูกชะตากับคนขับ จนทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่า การที่เราเลือกใช้ เลขทะเบียนรถมงคล จะช่วยให้การขับขี่ของเราปลอดภัยได้จริงหรือไม่

หากมองตามความเชื่อ เลขทะเบียนรถมงคล ควรเป็นเลขอะไร
หากท่านมีรถเป็นของตัวเองเราลองมาพูดกันถึง เลขทะเบียนรถนำโชค ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องที่ว่า เลขทะเบียนรถมงคล มีผลต่อการขับขี่ของคนเราหรือไม่หรือช่วยให้รอดปลอดภ ัยแคล้วคลาดในทุกครั้งจริงหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากทะเบียนรถของคุณตรงกับสิ่งที่กำลังจะกล่าว ถึงต่อไปนี้ก็นับเป็นเลขทะเบียนดี เลขทะเบียนรถมงคล ที่คู่ควรกับการนำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง
- ตัวเลขทุกตัวที่อยู่บนป้ายทะเบียนเมื่อบวกรวมกันแล้ว มีค่ามากกว่า 5 ถือว่าเป็นเลขทะเบียนดี
- กรณีรถที่มีเลขทะเบียน 4 ตัวหลังพยัญชนะเลขคู่หน้ากับเลขคู่หลัง เมื่อบวกกันแล้วได้มากกว่า 5 ขึ้นไปจัดเป็นเลขทะเบียนดี มงคล เหมาะกับการใช้งาน
- หากตัวเลขที่อยู่ข้างกันหรือติดกันไม่ควรเป็นเลข 1 เนื่องจากมีความหมายถึง โลงศพ เช่น 1129, 8611 เป็นต้น รวมถึงตัวเลขทุกตัวบนทะเบียนไม่ควรคร่อมด้วย 1 หรือขึ้นต้นและลงท้ายด้วย 1 เช่น 1451, 1281 เป็นต้น
- เลขตัวสุดท้ายกับเลขตัวแรกเมื่อบวกกันแล้วควรได้มากก ว่า 5 ขึ้นไป ซึ่งจะถือว่าเป็น เลขทะเบียนรถนำโชค เช่น 1549 เป็นต้น
- เลขทะเบียนรถทุกตัวเมื่อบวกกันแล้วไม่ควรได้ค่าเท่าก ับ 13 พอดี เช่น 3424 เนื่องจากเลข 13 จัดเป็นเลขไม่ดีตามความเชื่อของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่นกันกับการจับคู่ทะเบียนเลขหน้ากับเลขหลังไม่ควรบ วกกันได้ 13 ตัวอย่างคือ 6794, 5885 เป็นต้น

สรุปว่าการมี เลขทะเบียนรถมงคล ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยได้จริงหรือเปล่า
แท้จริงแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครค าดคิดและรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงบ ้าง ดังนั้นหากมองกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ เลขทะเบียนรถมงคล อาจไม่ได้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยแบบ 100% แต่ทุกอย่างยังคงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ขับขี่, จังหวะการขับขี่ รวมถึงสภาพรถ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวเอาไว้ในข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น แม้รถของคุณจะมี เลขทะเบียนรถนำโชค แต่หากในระหว่างการขับรถคุณมีอาการง่วงนอนเพราะพักผ่ อนน้อยนั่นเท่ากับว่ามีความเสี่ยงมาก ๆ ที่รถจะเกิดอุบัติเหตุ หรือบางคนบอกว่าขับรถคันนี้จะช่วยให้การค้าขายดีขึ้น ทำงานราบรื่น แต่ถ้าหากไม่ขยัน ไม่มีความมุ่งมั่น ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับความสามารถของคนนั้นเป็น หลัก สมมุติไปขายงานลูกค้าหากไม่มีการเตรียมตัวที่ดี ไม่สามารถตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยได้ โอกาสขายงานก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากมองกันตามหลักโหราศาสตร์หรือความเชื่อส่วนบุคคลแล ้ว การมีเลขทะเบียนรถมงคล ถือว่าช่วยให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น เมื่อเรามีมั่นใจในการขับขี่ และขับรถด้วยความไม่ประมาท โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลงตามไปด้วย เหมือนกับตัวอย่างที่กำลังจะยกต่อไปนี้ก็คือ เมื่อเราจะออกไปนำเสนอหรือขายงานให้กับลูกค้า หากเรามีการเตรียมตัวให้พร้อม, รู้วิธีตอบคำถามลูกค้าอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบในการขาย บวกกับการขับรถที่มี เลขทะเบียนรถมงคล ออกไปด้วยแล้วก็จะช่วยเสริมโอกาสในการขายงานให้สำเร็ จ ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่มีหลายคนส ัมผัสได้อย่างแน่นอนด้วยความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูก

ท้ายที่สุดแล้วเรื่องของ เลขทะเบียนรถมงคล อาจมีส่วนช่วยในระดับหนึ่งสำหรับการขับขี่ให้เกิดควา มปลอดภัย และช่วยให้สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงตามพื้นฐานของการใช้ชีวิต เราควรมองเรื่องความสามารถของตนเองเป็นหลัก เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นและสำเร็จได้ย่อมมาจากตนเองเป็ นหลัก หากเรามีความขยัน มุ่นมั่น และตั้งใจแล้วสิ่งต่าง ๆ ที่คาดหวังจะสำเร็จผลและผ่านไปด้วยดี ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหวัง