ในวงการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีทั้งการประกันภัยภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ซึ่งต่างก็ให้ความคุ้มครองกันไปตามรูปแบบของแต่ละประ เภท ซึ่งก็จะมีสาระสำคัญเฉพาะของแต่ละประกันภัย แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องให้ความคุ้มครองเพื่อผุ้เอาประกันป ระสบอุบัติเหตุ โดยมีการชดเชยค่าเสียหายกันไปตามสัญญา การประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่ถ ูกแพงแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกัน ซึ่งบางครั้งการประกันภัยที่มีค่าเบี้ยที่ถูกไม่อาจใ ห้ความคุ้มครองได้อย่างที่ต้องการ ผู้เอาประกันจำเป็นต้องดิ้นระเพื่อหาวิธีทำประกันให้ ได้ความคุ้มครองที่สูงหรือมากกว่า ทางบริษัทประกันก็เล็งเห็นในความต้องการดังกล่าว จึงได้หาวิธีการชำระค่าเบี้ยโดยการผ่อนชำระ ซึ่งก็เป็นที่นิยมของผู้เอาประกันทั่วไป จึงได้เกิดการ ประกันรถยนต์ผ่อนได้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีงานประจำ และสามารถที่จะผ่อนชำระได้โดยได้รับความคุ้มครองอย่า งเต็งที่และทันทีเช่นกัน
ในวงการรถยนต์มีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย ซึ่งจะได้นำมาชี้แจงแถลงไขกันให้รู้ ได้แก่
กาวติดกระจกรถยนต์ นั้น มีความสำคัญต่อความปลอดภัยยังไง ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะหากคุณไม่เคยเปลี่ยนกระจกใหม่ก็คงจะไม่ได้รับผล กระทบอะไร เนื่องจากกระจกรถยนต์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยน ต์นั้นมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอยู่แล้ว แต่ถ้าหากรถคุณถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่ ขอบอกเลยว่าปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับ กาวติดกระจกรถยนต์
กระจกรถยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบความปลอดภัย โดยจะต้องติดแน่น และไม่หลุดออกจากตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คนขับ และผู้โดยสารกระเด็นออกนอกตัวรถ และกระจกรถยนต์ที่ดีนั้นต้องสามารถรองรับการขยายตัวอ ย่างรวดเร็วของถุงลมนิรภัยขณะทำงาน ซึ่งถ้าหากรถยนต์ของคุณได้รับการติดตั้งกระจกด้วยกาว ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจจะทำให้กระจกรถยนต์นั้นหลุดออก ส่งผลให้คนขับ และผู้โดยสารได้รับอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บขณะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นไม่ควรมองข้ามเรื่องของ กาวติดกระจกรถยนต์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการติดตั้งกระจก รถยนต์ได้แก่
1. กระจกรถยนต์ เป็นปัจจัยสำคัญประการแรก ซึ่งต้องเป็นกระจกรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน OEM จากโรงงานผู้ผลิต
2. กาวติดกระจกรถยนต์ จะทำหน้าที่ยึดเกาะกระจกไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากคุณติดตั้งกระจกด้วยกาวที่ไม่ได้มาตรฐานต่อให ้กระจกรถยนต์ของคุณจะดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้
3. ช่างติดตั้งกระจก ต่อให้กระจกดี กาวติดกระจกดี แต่ช่างผู้ติดตั้งขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ กระจกหน้ารถของคุณก็อาจจะหลุดออกมาก่อนการเกิดอุบัติ เหตุก็ได้
ซึ่งถ้าจะให้แนะนำเมื่อต้องเปลี่ยนกระจก ควรไปที่ Good Sure Glass ซึ่งเป็นศูนย์บริการกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสงชั้นนำที่ได้รับมาตรฐาน โดยเฉพาะกาวติดกระจกรถยนต์ที่เลือกใช้ของดีมีคุณภาพอ ย่างกาว SikaTack-Go ซึ่งได้รับมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา รองรับมาตรฐานของกาวติดกระจกรถยนต์ที่ใช้ในโรงงานประ กอบรถยนต์ ให้การยึดเกาะสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่กัดกร่อน และไม่ทำให้ตัวถังเกิดสนิม และที่สำคัญคือติดตั้งง่ายแห้งไวใน 2 ชม.
โดยคุณสามารถนำรถไปเข้ารับบริการเคลมประกันภัยกระจกร ถยนต์ หรือเปลี่ยนกระจกรถยนต์ใหม่ได้ที่ ศูนย์บริการ Good Sure Glass ทั้ง 8 สาขา ได้แก่ สาขาศรีนครินทร์ (สำนักงานใหญ่), สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขากาญจนาภิเษก, สาขาธรรมศาสตร์ รังสิต, สาขาราชพฤกษ์, สาขารังสิต-นครนายก คลอง 1, สาขาเชียงใหม่ และสาขานครปฐม