ขายรถผสม ยกคัน
เครื่องไม่ติด ชุดหัว ซุปเปอร์
บอดี้ px
ไม่มีเอกสาร รถอยู่ ใต้ เก็บปลายทางได้
ยกคัน 20000. รวมส่ง
สรใจ โทร0892956585
Fb tong natdanai