ประกันใหม่จากสินมั่นคงประกันภัย เอาใจคนโปรไฟล์ดี ด้วยประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์คนดีฯ ...โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก... ช่วยให้ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันที่มีความเสี่ยงน้อ ย จ่ายเบี้ยประกันได้ถูกกว่า เช็คเบี้ยง่ายๆ ได้ที่ smkall.smk.co.th ตามขั้นตอนต่อไปนี้1.) เลือกเมนู "เช็ค / ซื้อประกัน"

2.) เลือก "ประกันภัยรถยนต์"

3.) เลือกเมนู "ประกันรถยนต์คนดีฯ" ..โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก..4.) เข้าสู่หน้าคำนวณเบี้ย โดยระบุรายละเอียดรถยนต์ของคุณ (ยี่ห้อรถยนต์ - รุ่นรถยนต์ - รุ่นย่อยรถยนต์ - ปีที่จดทะเบียน) พร้อมระบุส่วนลดประวัติดี 0-50% หรือผู้ขับขี่เพิ่มเติม5.) ระบบจะสอบถามพฤติกรรมการขับรถและประวัติส่วนตัวของคุ ณ เพื่อคำนวณเบี้ยเบื้องต้น ดังนี้6.) เช็ค / ซื้อประกัน
ระบบจะขึ้นประกันรถยนต์ที่คุณสามารถซื้อได้ให้เปรียบ เทียบราคาและความคุ้มครอง หลังจากนั้นจึงกด “ซื้อเลย”7.) ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ก่อนซื้อ และสามารถกำหนดวันเริ่มต้นความคุ้มครองได้ตามความต้อ งการ8. ) กรอกข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน โดยเฉพาะคำนำหน้าชื่อ, วัน/เดือน/ปีเกิด, เลขประจำตัวประชาชน


ที่มา https://smkinsurance.blogspot.com/2019/11/6999-1.html
ประกันรถยนต์คนดีฯ ...โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก...ประกันชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 6,999 บาท
เช็คโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ http://bit.ly/34hQBJR
และแอปฯ SMK aLL
iOS >>> https://apps.apple.com/th/app/smk-all/id1475779913
Android >>> https://play.google.com/store/apps/d....co.smk.smkall
คลิกดูรายละเอียดประกันรถยนต์คนดีฯ http://bit.ly/2MVQJIZ
สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถ ประกันเวลา โทร. 1596