เลขทะเบียนรถมงคล องนักษัตรต่าง ๆ

มีรถสวย รถดี แล้วเลขบนป้ายทะเ ียนรถก็ต้องดีต้อ ถูกโฉลกด้วยจึงจะ ดีครบเซ็ต นอกจากวันเกิดแล้ การเลือกเลขที่สั พันธ์กับปีเกิดหร อปีนักษัตรนั้นก็ นับว่าสำคัญ เพราะคนไทยเชื่อว า เลขทะเบียนรถมงคล ับแต่ละปีนักษัตร ั้น จะช่วยส่งเสริมสิ ิมงคลให้แก่เจ้าข งรถ ขับขี่ไปที่ใดย่อ ไม่พบอุปสรรคให้ห ักใจ ลองมาตรวจสอบดูว่ ปีนักษัตรของท่าน ั้นควรเลือกใช้เล ขทะเบียนใดจึงจะด

ปีชวด (หนู) พื้นดวงเป็นคนตัด ินใจเร็ว ขาดความรอบคอบ เลขมงคลคือ 1, 3, 4 และ 6 ซึ่งเป็นตัวเลขช่ ยหนุนเรื่องหน้าท ่การงาน
ปีฉลู (วัว) พื้นดวงเป็นคนสุข ม รักสงบ เลขมงคลคือ 1, 3, 5 และ 6 เป็นเลขแห่งการเป นผู้นำ เสริมอำนาจบารมีร มถึงความมั่นคงทา การเงิน
ปีขาล (เสือ) พื้นดวงเป็นคนมุม นะ ทะเยอทะยาน เลขมงคลคือ 1, 3 และ 4 ซึ่งจะช่วยหนุนเร ่องอำนาจ การติดต่อเจรจาเก ่ยวกับธุรกิจจะเป นไปอย่างราบรื่น
ปีเถาะ (กระต่าย) พื้นดวงเป็นคนร่า ริงสนุกนานแต่อ่อ ไหวง่าย เลขมงคลคือ 5, 7 และ 9 เป็นเลขที่จะช่วย นุนเรื่องหน้าที่ ารงาน การเดินทางให้ก้า ผ่านทุกอุปสรรค
ปีมะโรง (งูใหญ่) พื้นดวงเป็นคนยอม ักไม่ยอมงอ เชื่อมั่นในตัวเอ เลขมงคลคือ 4, 5 และ 6 ตัวเลขทั้งสามนี้ ะช่วยส่งเสริมในก รเดินทางเพื่อเจร จาติดต่องานให้ลุ ่วง
ปีมะเส็ง (งูเล็ก) พื้นดวงเป็นคนไหว ริบเป็นเลิศ เฉลียวฉลาด เลขมงคลคือ 1, 4 และ 6 ตัวเลขเฮงที่จะช่ ยส่งเสริมเรื่องก รเงินให้คล่องตัว หนุนความรัก การทำงานให้ราบรื น
ปีมะเมีย (ม้า) พื้นดวงเป็นคนเปิ เผย มีความจริงใจ เลขมงคลคือ 1, 3, 5 และ 6 เสริมมหาเสน่ห์ การงานจะมีผู้อุป ัมภ์ค้ำชู การเดินทางจะปราศ ากอุปสรรค มีโชคมีลาภในการเ ินทาง
ปีมะแม (แพะ) พื้นดวงเป็นคนรัก ันโดษ ไม่ชอบการแย่งชิง เลขมงคลคือ 1, 2, 5 และ 6 เป็นเลขที่ส่งเสร มเรื่องการติดต่อ จรจา เป็นที่รักใคร่ขอ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำกิจการงานใดก็ม ผู้คอยสนับสนุนให ประสบผลสำเร็จ
ปีวอก (ลิง) พื้นดวงเป็นคนฉลา แกมโกง ไม่ชอบการรอคอย เลขมงคลคือ 2, 4 และ 6 หมายถึงความลื่นไ ล ต่อให้มีสารพัดอุ สรรคก็สามารถก้าว ้ามผ่านได้โดยง่า ย การเงินคล่องตัว หากขัดสนก็มีคนคอ ให้ความช่วยเหลือ
ปีระกา (ไก่) พื้นดวงเป็นคนเจ้ ระเบียบ มีความน่าเชื่อถื เลขมงคลคือ 4, 5, 6 และ 9 ส่งเสริมด้านสุขภ พ ด้านโชคลาภจากสิ่ ที่มองไม่เห็น
ปีจอ (สุนัข) พื้นดวงเป็นคนซื่ สัตย์ เฉลียวฉลาด เลขมงคลคือ 3, 6 และ 9 เป็นตัวเลขแห่งสิ งลึกลับที่ดูแลคุ มครอง ให้แคล้วคลาดปลอด ัยจากศัตรูและอุบ ติเหตุ
ปีกุน (หมู) พื้นดวงเป็นคนอ่อ โยน อัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือคนรอ ข้าง เลขมงคลคือ 2, 3 และ 9 เสริมส่งให้ประสบ ลสำเร็จในการแข่ง ัน โดยเฉพาะด้านธุรก จ การงาน อีกทั้งมีเสน่ห์ต อเพศตรงข้าม
จะเห็นได้ว่า เลขทะเบียนรถมงคล ของแต่ละปีนักษัต นั้นจะช่วยหนุน ช่วยส่งเสริมเติม ต็มในสิ่งที่บกพร องในพื้นดวงของผู ้เกิดแต่ละปี เมื่อได้ เลขทะเบียนรถ ที่เป็นมงคลของปี กิดแล้ว ต้องนำไปเทียบกับ ลขมงคลของวันเกิด ้วยเพื่อหาสิ่งที ่ลงตัวและดีที่สุ