ไม่ควรมองข้าม เอกสารทำใบขับขี่ ถ้าไม่อยากเสียเวลาไปกรมการขนส่งฯ หลายวัน

Name:  brake-1198862_960_720.jpg
Views: 12
Size:  31.6 KB

การรอคิวอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่หรือใบขับขี่กับก รมการขนส่งฯ สิ่งที่หลายคนทำระหว่างรอนั้นก็คงหนีไม่พ้นการอ่านทบ ทวนข้อสอบภาคปฏิบัติในคู่มือสอบใบขับขี่ และฝึกฝนการขับรถทั้ง 3 ท่าให้เกิดความชำนาญมากที่สุด เพราะทั้งสองส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการท ำใบขับขี่ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไปสอบก็มักจะติดปัญหาตรงการสอบทั้ง สองภาค ทำให้ไม่ผ่านการประเมินการขับรถจากกรมการขนส่งฯ

เพราะฉะนั้นการทบทวนแนวข้อสอบและซ้อมท่าสอบไปก่อนล่ว งหน้าก็จะช่วยให้สอบผ่านภายในครั้งเดียว และไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายกลับไปสอบซ่อมที่กร มการขนส่งฯ แต่ถึงอย่างนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมักชอบมองข้า มไปและคิดว่าไม่สำคัญคือเอกสารทำใบขับขี่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการสอบโดยตรง แต่ถ้าลืมพกติดตัวไปในวันสอบ แน่นอนว่าคุณต้องล้มเลิกการสอบในวันนั้นและกลับมาจอง คิวใหม่วันอื่น เรียกว่าเสียทั้งเวลาและเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นหากจะมาสอบใบขับขี่ แนะนำว่าให้ตรวจสอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ดีก่อ นออกจากบ้าน ซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องติดตัวมาในวันทำใบขับขี่มีดัง นี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
แม้จะเป็นเรื่องปกติที่คนไทยทุกคนต้องพกบัตรประชาชนต ิดตัวติดกระเป๋าไว้ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน แต่เชื่อไหมว่าบัตรประชนนี้เอง กลับเป็นสิ่งที่หลายคนลืมและหายบ่อยที่สุด บางคนยังไม่ทันหมดอายุก็ต้องไปทำใหม่แล้ว ซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะต้องหยิบเข้าหยิบออกมาติดต ่อหน่วยงานราชการและธุรกรรมหลายอย่าง อีกทั้งยังชอบหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์อีกด้วย ดังนั้นควรตรวจสอบบัตรประชาขนของตัวเองว่าอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่หมดอายุก่อนวันนัดสอบใบขับขี่

2. ใบรับรองแพทย์
แนะนำว่าควรเตรียมใบรับรองแพทย์ให้พร้อมก่อนวันสอบใบ ขับขี่ประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะกรมการขนส่งฯ กำหนดอายุของใบรับรองแพทย์ไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสอบ นอกจากนั้นควรเลือกตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและคลินิกท ี่ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภา เพราะฉะนั้นจึงควรสอบถามและแจ้งกับสถานพยาบาลให้ชัดเ จนว่าจะนำไปใช้ประกอบการสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งฯ

3. ใบจองคิวอบรมสอบภาคทฤษฎีที่ออกโดยกรมการขนส่งฯ
หลังจากจองคิวอบรมสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งฯ แล้ว ทางกรมการขนส่งฯ จะออกใบจองให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันวันเวลาในการอบร ม ประเภทใบขับขี่ที่สอบ ข้อมูลส่วนตัว และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ แต่ปัญหาหลัก ๆ คือ เมื่อได้รับจากเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้ว หลายคนมักทำหายก่อนถึงวันอบรม ส่วนคนที่ทำการจองออนไลน์ก็มักจะลืมพิมพ์ออกมาจากระบ บ ดังนั้นจึงควรเตรียมสิ่งนี้เป็นอย่างแรกและทำสำเนาเก ็บไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบวันเวลาและเอกสารสำคัญอื่น ๆ ด้วย

จะเห็นได้ว่าการเตรียมเอกสารสอบใบขับขี่ นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิด แค่เตรียมตัวล่วงหน้า ตรวจเช็คเอกสารให้พร้อม เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้การสอบใบขับขี่ของคุณราบรื่นแล ้ว