เลือก ทะเบียนรถมงคล ให้เหมาะกับอาชีพ งานรุ่ง เงินไหลมาเทมา

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนั้นคงจะหนีไม่พ้น รถยนต์ เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่ช่วยให้เราเดินทางได้อย่างส ะดวกรวดเร็ว และยังสามารถใช้ไปทำงานรวมถึงประกอบอาชีพทั้งการค้าข ายเป็นต้น ซึ่งรถยนต์และ ทะเบียนรถมงคล นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เราประสบความส ำเร็จในหน้าที่การงาน

รถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งใช้ในการเดินทางไปทำงาน เพราะฉะนั้นการเลือก ทะเบียนรถมงคล ที่ช่วยส่งเสริมดวงในด้านหน้าที่การงาน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความมั่นใจและทำให้หน้าที ่การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้า
มาดูกันว่า เลขป้ายทะเบียนแบบไหนที่สามารถช่วยส่งเสริมดวงการงาน การเงินให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองได้บ้าง

• ผลรวมเลขป้ายทะเบียนเท่ากับเลข 2 ซึ่งเป็นเลขทะเบียนที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการเงิน ทำให้มีความเป็นมิตร น่าคบหา จึงเหมาะกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ต้องติดต่อประสาน งานกับลูกค้าหรือเซลล์
• ผลรวมเลขป้ายทะเบียนเท่ากับเลข 4 เป็นเลขทะเบียนที่มีความโดดเด่นอย่างมากสำหรับคนที่อ ยู่ในแวดวงราชการ เพราะมีความเชื่อกันว่าเป็นเลขที่ช่วยส่งเสริมหน้าที ่การงานสำหรับคนที่รับราชการ ทำให้มีความก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศได้อย่างรวดเร็ว
• ผลรวมเลขป้ายทะเบียนเท่ากับเลข 8 เป็นเลขทะเบียนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีอาชีพค ้าขาย เพราะเชื่อกันว่าเป็นเลขทะเบียนที่ช่วยทำให้การทำมาค ้าขายหรือการทำธุรกิจคล่องตัว คิดการสิ่งใดก็ทำอย่างรวดเร็วทำให้สามารถเอาชนะคู่แข ่งได้โดยง่าย ส่งเสริมความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ
• เลขทะเบียนที่เป็นคู่เลข 22,23,24,26,29,32,42,62,63,92 และปิดท้ายด้วยเลข 5 เป็นเลขที่ช่วยส่งเสริมพลังเมตตา ไปไหนมาไหนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าที่การงานที่ต้องติดต่อประ สานงานกับลูกค้าหรือเซลล์
• เลขทะเบียนที่เป็นคู่เลข 24,28,36,42,63,66,82 เป็นเลขมงคลที่เหมาะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว เพราะส่งเสริมให้มีความน่าเชื่อถือ มีเครดิตดี ทำให้การค้าขายหรือทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น ก้าวหน้า มีความมั่นคงทางด้านการเงินและยังเชื่อกันว่าเป็นคู่ เลขที่สามารถดึงดูดเงินทองและทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ได้ดี
• เลขทะเบียนที่เป็นคู่เลข 15, 35,45,51,53,54,89,98,99 เป็นคู่เลขทะเบียนที่มีความเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมอ ำนาจบารมี มีคนนับหน้าถือตา ผู้คนให้ความนับถือ จึงเหมาะกับคนที่มีอาชีพเป็นผู้บริหาร ผู้มีตำแหน่งทางหน้าที่ราชการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้หน้าที่การงานมีความมั่นคงแ ละก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

การเลือกป้ายทะเบียนรถโดยมีตัวเลขมงคลถือเป็นสิ่งที่ จะช่วยส่งเสริมกำลังใจของผู้ขับได้เป็นอย่างดี ร่วมถึงช่วยให้เกิดการทำงานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้ น จึงจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน