เปรียบเทียบประกันรถยนต์ สักนิด ก่อนเสียใจ ในภายหลัง

ประกันรถยนต์คือสิ่งที่เจ้าของรถหลาย ๆ คนมองข้ามและให้ความสำคัญน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของราคาและการบริการ ซึ่งน้อยคนนักที่จะหาความคุ้มค่าจากการซื้อหาและ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ อาจเพราะไว้ใจและเชื่อใจตัวแทนที่เสนอประกันรถชั้น 1 ให้ตั้งแต่ออกรถมาครั้งแรก จนละเลยที่จะเปรียบเทียบหรือหาข้อมูลว่าหากรถประสบอุ บัติเหตุจริง จะสามารถดูแลและบริการรถและคุณได้ดีมากน้อยแค่ไหน

เพราะเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยรถยนต ์ในประเทศไทยหลายบริษัทต้องปิดตัวลง โดยที่เจ้าของรถไม่ทราบเวลาเกิดเหตุและต้องการเคลมปร ะกัน แต่ไม่สามารถที่จะเคลมได้ และต้องเสียเงินซื้อประกันใหม่ เป็นต้น
แนวทางในการเลือกบริษัทประกันมีอะไรบ้าง
1. เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีทุนจดทะเบียนที่มากและสามารถตรวจสอบได้
2. ได้รับเลขที่ใบอนุญาตในการขายประกันจาก คปภ.
3. ติดต่องานเคลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
5. มีแบบแผนประกันให้เลือกและสามารถเปรียบเทียบให้ดูได้ ง่าย ๆ
6. ราคาสมเหตุสมผล
7. ไม่มีปัญหาเวลาเคลม
8. มีศูนย์ซ่อมและอู่คู่สัญญาในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่อ ย่างครอบคลุม
9. ไม่มีประวัติเบี้ยวจ่ายเงินประกันให้แก่ศูนย์ซ่อมและ อู่รถที่เป็นคู่สัญญา

โดยทั่วไปเชื่อกันว่าหลายคนที่เลือกซื้อประกันมักจะไ ม่ค่อยสนใจข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะทุนจดทะเบียนและหนี้สินของบริษัทประกัน เพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงของบริษัท รวมไปถึงจำนวนศูนย์ซ่อม อู่คู่สัญญา และปัญหาการเบี้ยวเงินค่าซ่อมรถกับทางอู่คู่สัญญา เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาที่ต้องนำรถไปซ่อมแล้วอู่ไ ม่รับ จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายและต้องมาเสียใจในภายหลัง
การ เปรียบเทียบราคา ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 ก็เช่นกัน ทางบริษัทประกันจะต้องจัดให้ผู้ซื้อสามารถที่จะเปรีย บเทียบได้ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ อย่าง DriveDee ที่เป็นเว็บไซต์บริษัทประกันโดยตรงนั้น สามารถที่จะเข้าไปเช็คราคาและเปรียบเทียบประกันรถได้ ง่าย ๆ แค่ใส่รายละเอียด ข้อมูลรถให้ครบ จากนั้นระบบจากแสดงผลข้อมูลของประกันที่คุณต้องการ ซึ่งคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ได้เองเพื่อให้ราคาถูกลงได้อีก เช่น การใส่จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก การใส่จำนวนผู้ขับขี่ การใส่อายุผู้ขับขี่ ข้อมูลการติดกล้องหน้ารถ และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรให้ราคาเบี้ยประกันภัยรถถูก ลงไปอีก ในขณะที่เจ้าอื่น ๆ จะต้องรอเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทำใบเสนอราคามาให้ซึ่ง จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน กว่าจะได้ทำประกันใหม่ กรมธรรม์เก่าก็อาจจะหมดอายุไม่ได้รับการคุ้มครองกันพ อดี

อย่าลืมว่าค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะลดลงได้อีกมากหา กคุณรู้จักเปรียบเทียบและเลือกปรับเปลี่ยนเงื่อนไข บางคนใช้รถน้อยไม่ค่อยได้ขับ นาน ๆ ออกต่างจังหวัด จะต้องมาเสียเงินค่าเบี้ยเท่ากับคนใช้งานรถบ่อย ๆ ก็คงไม่สมควรนัก ซึ่งทาง DriveDee ก็มีแผนในส่วนของการรับประกันตรงนี้ด้วย แต่คงไว้ซึ่งความคุ้มครองที่ครบถ้วน ให้คุณสามารถใช้รถได้อย่างสบายใจได้