ผมอยากจะคุยกับประธารสายประชาชื่น คนที่ขี่ C 100 สี่แดงนะ มีเบอร์ติดต่อบ้างป่าว