เอามาลงให้ดูอีกได้เปล่ามันดีๆชอบม๊ากๆ
พักตรงไหนกันนะครับสวยดีเดี๋ยวไปอีกจะได้ไปพักตรงนี้ บ้าง