***เช็ดเป็ดงานเข้าเหรอวะเนี่ย...เราเต็มจัยและยินดี ที่จะเป็นสื่อกลางให้เพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าความรัก นั้นลงตัว...แต่ถ้าทั้งคู่คิดว่าเข้าใจกันแล้วก็จากล ากันด้วยดีเถิด...จดจำสิ่งดีๆที่เคยทำกันไว้...และคิ ดถึงมัน***