ขอให้นายมีความสุขนะเพื่อน แล้วทิวด้วยนะเพื่อน จากพวกเราชมรมอนุรักษ์พระพุทธบาท