เชิญแวะเยี่ยมกันได้ เราน้องใหม่
ชมรมกรุรถเก่าเก็บ
(นครปฐม)
http://www.thaiscooter.com/forums/forumdisplay.php?f=202