ยินดี ยินดี กับบอร์ดใหม่ แวะมาทักทายจากพวกเราชาว สนิมโนนสูง โคราขครับ