วันนี้เพื่อเปงการฉลองเปิดบอล์ดใหม่วันนี้ถ้าใครจะไป รัชดาให้ไปรวมตัวกันที่บ้านประธานอู๊ดดี้เวลา 19.00โดยพร้อมเพียงกัน