ตอนนี้ผมมีโครงการ ขึ้นรถเยอรมันครับ
กำลังสนใจอยู่
อยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่า มีแหล่งข้อมูลที่ไหนให้ศึกษาได้บ้างไหมครับ