โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
Motor scooter riders Group
เรียนเชิญร่วมงาน โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ครั้งที่1
สถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00 น.
หมาย กำหนดการ
08.30-09.00น. นัดเจอ ลานพระรูป
09.00 -09.15น. ออกเดินทาง ถนนปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ สพานพระรามห้า
10.30-11.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
12.00-13.00 น. เลี้ยงอาหารน้อง ๆ
13.00-13.30 น. บ้านเกาะเกร็ด ชมบรรยากาสและวัฒนธรรมท้องถิ่น
16.00 น. แยกย้าย บ้านใครบ้านมัน ครับ
em97 งานนี้ไม่สปอนเซอร์นะครับ แบบว่าช่วย ๆกันตามศรัทธา ครับพี่น้อง